Octrooi

TriEye heeft een uitgebreid internationaal gepatenteerd programma PCT/EP 2018/073198. In sommige landen is octrooi verleend, in sommige landen is het octrooi nog in behandeling.