Investor Relations

English version:

The TriEye company is launching a capital increase campaign hosted by the Norwegian crowdfunding platform Folkeinvest in order to gain strength and speed in our international expansion. Please register as a follower of our exciting campaign by pressing «følg kampanje» and then enter your e-mail address. No financial commitment either you consider investing or just want to keep yourself informed. For further information feel free to contact me by mail or phone.

A few TriEye facts and highlights;
• Patented applied in 2017, patent approved in Europa and USA in 2022.
• Distribution established in 15 countries in 2022. Distribution planned in 25 countries within 2025.
• License agreement established with Northug in 2022, Northug
• Online sales worldwide, so far TriEye is sold in 53 countries.
• Fantastic customer feedback 4,8/ 5 score from 100+ customers, TriEye review .
• Fantastic feedback from media, one of many tests; We Test TriEye
• Pubilc choice winner at Eurobike, the worlds biggest bicycle exhibition.
• Winner of Gold Award at ISPO, the world biggest sport exhibition.
• Dedicated, experienced and well connected international team.

Yours sincerely
Carsten J. Fongen
carsten@trieye.com
Mobil: +47 40033774

Click to see our Folkeinvest video

Norsk versjon:

TriEye as skal gjennomføre en kapitalforhøyelse arrangert av den norske folkefinansierings plattformen Folkeinvest. Målet med kapitalforhøyelsen er å styrke vår internasjonale satsing og ekspansjon. Registrer deg som følger av vår spennende kampanje ved å trykke "følg kampanje" og skriv deretter inn din e-postadresse. Ingen økonomisk forpliktelse, enten du vurderer å investere eller bare ønsker å holde deg informert. For ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt på mail eller telefon.

Noen TriEye fakta og høydepunkter;
•Patentert søkt i 2017, patent godkjent i Europa og USA i 2022.
• Distriusjon etablert i 15 land i 2022. Distribusjon planlagt i 25 land innen 2025.
• Lisensavtale etablert med Northug i 2022, Northug
• Nettsalg over hele verden. Så langt er TriEye solgt i 53 land.
• Fantastiske tilbakemeldinger fra kunder, 4,8/5 poeng fra 100+ kunder, TriEye review .
• Fantastiske tilbakemeldinger fra media, en av mange tester; We Test TriEye
• Public choice-vinner på Eurobike, verdens største sykkelmesse.
• Vinner av Gold Award på ISPO, verdens største sportsutstilling.
• Dedikert, erfarent og "well connected" internasjonalt team.

Med vennlig hilsen
Carsten J. Fongen
carsten@trieye.com
Mobil: +47 40033774

Klikk her for vår Folkeinvest video